БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ (БАТОК) e сдружение на фирми от сектор „Лека промишленост“, извършващо дейност на територията на Република България. Учредено е през месец септември 2017 г.

Основна цел на сдружението е да обедини всички фирми от текстилната и кожарска промишленост и да съдейства за консолидиранe, балансиране и единно представляване на техните интереси.

Функционирайки успешно сдружението непрекъснато разширява своя обхват като негови членове са едни от най-авторитетните и конкурентоспособни фирми от сектора от цялата страна.

Членовете на сдружението осъществяват своята дейност в следните направления:

– Производство на облекло

– Производство на куфари, чанти и други изделия от кожа

– Производство на обувки

– Производство на плетиво

– Производство на спално бельо

– Аксесоари и спомагателни материали за шевната и кожарска промишленост

– Оборудване за сектора

– Логистични услуги

Сдружението работи активно и с различни образователни институции, като негови асоциирани членове са:

√ Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, гр. София

√ Национална Асоциация на Училищата по Мода, гр. Хасково

√ Нов български университет, гр. София, Департамент «Дизайн и архитектура»

√ Технически университет, гр. София, катедра „Текстилна техника“

√ Тракийски университет, гр. Ст. Загора, чрез Катедра „Машинно инженерство“ към факултет „Техника и технологии“ –Ямбол

√ ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, катедра „Машиностроителна техника и технологии“

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ е член на Асоциация на индустриалния капитал в България от месец 11.2017г.