Списък с членове на Управителния съвет на БАТОК

АНТОАНЕТА АНТОНОВА
ВАНЬО КОСТАДИНОВ
ВОЛОДЯ СТОЯНОВ
ДАНИЕЛА ЗАРЕВА
ЕЛВИРА НИКОЛОВА
МИГЛЕНА ХРИСТОВА
ПЛАМЕН ЦОНЕВ
СТЕФАН СЕВОВ
ХИЛДА САВЧЕВА