СПИСЪК С ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА БАТОК:

Ваньо Костадинов

Володя Стоянов

Хилда Савчева