Контактни данни:

Служебен телефон на Сдружение БАТОК :  + 359 886 33 78 75 – Йордан Беловодски,

изп. директор на БАТОК

e-mail :  office@batok.org

Адрес на седалище:
гр. Кюстендил
ул. Бузлуджа 99
Офис на БАТОК- клон Русе:
гр. Русе 7005
ул. Мъглиж 4
Тел.: +359 892 286 493

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО И КОЖИ” /БАТОК/ – ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2019
POWERED BY SERVICE EU