Защо да изберете български производител?

 

Българската асоциация за текстил, облекло и кожи събира експертни производители в областта на производството на облекла, обувки и чанти от България. Сдружението е отдадено на подобряване на връзката между европейски модни компании и български производители. БATOK се стреми да изгради дългогодишна инфраструктура за подкрепа и сътрудничество между фирми в сектора на текстила, облеклото и кожените изделия в България.

Със стратегическото си местоположение в Източна Европа, България осигурява бързи доставки до други европейски страни. Индустриалното производство на текстил и облекло в България има дълги традиции, датиращи от 1834 г. Именно тогава е било създадено първото българско  текстилно предприятие, което е и първото на Балканския полуостров в Източна Европа. Освен дългогодишната традиция в производството на облекла и кожени изделия, България  е и силен конкурент в сферата на производството поради едни от най-ниските данъци за ЕС.


Със стратегическото си местоположение в Източна Европа, България осигурява бързи доставки до други европейски страни. Индустриалното производство на текстил и облекло в България има дълги традиции, датиращи от 1834 г. Именно тогава е било създадено първото българско  текстилно предприятие, което е и първото на Балканския полуостров в Източна Европа. Освен дългогодишната традиция в производството на облекла и кожени изделия, България  е и силен конкурент в сферата на производството поради едни от най-ниските данъци за ЕС.


Ако искате да се свържете с нас