Стратегическа локация
 

Българските производствени компании в сферата на облеклото и кожените изделия са съобразени с международните и европейски стандарти за условия на труд. Гарантират високо качество на готовите продукти. Възможността за използване на етикета "Произведено в Европа" дава възможност за повишена прозрачност при производството на готовите изделия.  Членовете на БATOK са акредитирани компании, които спазват всички разпоредби на ЕС за безопасност и условия на труд. Повечето са сертифицирани по стандарт ISO9001.

 

Стратегическото място на България на световната карта я прави привлекателна локация за международни отношения в рамките на Европа. Родните производители в бранша имат възможността да предложат множество конкурентни предимства, сред които бързи доставки, добри цени, отлично качество, широка продуктова гама.


Стратегическото място на България на световната карта я прави привлекателна локация за международни отношения в рамките на Европа. Родните производители в бранша имат възможността да предложат множество конкурентни предимства, сред които бързи доставки, добри цени, отлично качество, широка продуктова гама.


Ако искате да се свържете с нас