БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ (БАТОК) e сдружение на фирми от сектор „Лека промишленост“, извършващо дейност на територията на Република България. Учредено е през месец септември 2017 г.

Основна цел на сдружението е да обедини всички фирми от текстилната и кожарска промишленост и да съдейства за консолидиранe, балансиране и единно представляване на техните интереси.

Функционирайки успешно сдружението непрекъснато разширява своя обхват като негови членове са едни от най-авторитетните и конкурентоспособни фирми от сектора от цялата страна.


Ако искате да се свържете с нас

Управителен съвет

Списък с управителния съвет на БАТОК

Председателски съвет

Списък на членове на председателския съвет на БАТОК

Оперативно ръководство