26-07-2023

Сподели:

Работна среща в Народното събрание с депутати

На 26.07.2023 г. в Народното събрани се проведе  работна среща с народните представители от ДБ г-жа Катя Панева и г-н Георги Ганев. Представители на БАТОК бяха г-н Бертрам Ролман, г-н Георги Кръстилов  и г-н Йордан Беловодски, които запознаха депутатите с проблемите на бранш Текстил, облекло и кожи, като направиха следните предложения за законодателни промени:

  1. Промяна на системата за обезщетения за безработица:
  • Безработните да получават определените им обезщетения само първите 3 месеца, след което да получават социалния минимум. По този начин ще се пресекат некоректните практики на т.нар. „борсаджий“, както регистрирани в България, така и тези работещи сезонно в и прибиращи се от чужбина.
  • Ако безработно лице има медицински документ, с който се постановява, че не може да започне работа, да му бъдат изплащани болнични, а не обезщетения за безработица.
  1. Максимално облекчаване на процедурата за наемане на работници от трети страни, в т.ч. ако нивото на безработицата за страната е под определен процент /примерно 5 %/ да не се изисква разрешение от АЗ за наемане на работници от трети страни.
  2. Създаване на възможности за максимално участие на български производители в държавни поръчки за облекла и обувки.
  3. Отменяне на приетия механизъм за определяне на МРЗ от 01.01.2024 г.

Тези предложения ще бъдат разработени в писмен вид и входирани в НС след съгласуването им по компетентност с експерти в посочените ресори.

От своя страна народните представители поеха ангажимент да запознаят парламентарната група на ПП-ДБ с предложенията на БАТОК и същите да бъдат обект на дискусия в групата.

Предстои след парламентарната ваканция да продължат работните срещи с ПП-ДБ, както и с представители на други групи и комисии в НС, за които своевременно ще Ви информираме.