22-08-2023

Сподели:

Работна среща в Министерството на икономиката и индустрията

По покана на г-н Васил Велев - председател на АИКБ, изпълнителният директор на БАТОК - Йордан Беловодски  взе участие в работна среща на 22.08.2023г. в Министерство на икономиката и индустрията. Срещата  се проведе при следния

дневен ред:

 

            *   Осигуряване на човешки ресурси за бизнеса;

            * Подбор на служители в СТИВ към задграничните представителства на Република България;

 

Участие в срещата взеха и представители на следните министерства: МИИ, МВнР, МВР, МТСП и МИР.

 

По т.1 от дневния ред се дискутираха проблемите свърни с осигуряване на работници от трети страни. Основен акцент на дискусията беше максимално облекчаване на условията при наемането на работници от трети страни.

Г-н Велев и г-н Беловодски предложиха държавата да приеме направените предложения в тази посока от работодателските и браншовите организации. Г-н Беловодски запозна присъстващите и с проблемите на фирмите при напускане на страната от вече наети от тях чуждестранни работници. Той предложи държавата да забрани работниците да напускат границите на България. Предложението бе подкрепено от участниците в срещата. Изпълнителният директор на БАТОК повдигна въпроса и за подобряване работата на бюрата по труда в страната.

 

По т.2 от дневния ред се обсъдиха условия за провеждане на конкурси за търговски аташета, както и изискванията към тяхната работа в съответните държави.

 

По предложение на министър Богданов, който бе домакин на срещата следващото събиране ще се състои след две седмици.