09-08-2023

Сподели:

Работна среща между БАТОК и АЗ

На 09.08.2023 г. изпълнителният директор на БАТОК проведе работна среща с г-жа Кремена Калчева, заместник изпълнителен директор на АЗ, гр. София.
Темата на срещата бе да се обсъдят възможностите за подобряване на сътрудничеството между ДБТ и фирмите от сектора по отношение на насочване на безработни лица с образование и квалификация в бранша.
Г-н Беловодски изложи проблемите, които съществуват в работата на фирмите с регионалните бюра по труда.
В тази връзка той представи следните предложения на БАТОК:

1.    Въвеждане на система за контрол и отчетност за работата на ДБТ по отношение на насочване на безработни лица, състояща се в изготвяне на ежемесечни справки от бюрата по труда, включваща информация за общ брой регистрирани безработни с образование и/или квалификация в бранша, новорегистрирани през месеца безработни, брой заявени работни места от работодатели в бранша, брой насочени безработни към фирмите, брой започнали работа от насочените безработни, брой отказали да започнат работа, брой на отхвърлени от работодателя насочени лица.
2.    При наличието на заявка от работодател новорегистрирано безработно лице с образование и/или квалификация в бранша веднага да бъде насочвано.
3.    Максимално бързо насочване на безработни  след изтичането на представен медицински документ от тях за временна нетрудоспособност, както и предприемане на мерки за ограничаване на злоупотребите с тези документи.
4.    След отказ на работодател за наемане на насочено към него безработно лице същото да бъде насочено към друг работодател.
5.    Безработни лица, с които ДБТ не могат да установят контакт, за да бъдат насочени по заявка на работодател, същата да им бъде връчена при следващата им  среща с трудовия им посредник от бюрото по труда.

Г-жа Калчева изрази подкрепа за опитите на Асоциацията да подобри партньорството между фирмите и бюрата по труда, като предложи да се обсъди от ръководствата на двете институции възможността за сключване на споразумение за партньорство между Агенцията по заетостта и БАТОК.