29-06-2024

Сподели:

Общо събрание на БАТОК - 29.06.2024 г.

На 29.06.2024г. се проведе Общо събрание на Българска асоциация за текстил, облекло и кожи  в СПА Хотел "Стримон Гардън", гр. Кюстендил при следния
Дневен ред:

1. Презентация на фирма Римсофт 7 ЕООД, която предлага специализиран софтуер за шивашката промишленост NORMA MANAGER.
2. Презентация на фирма Ебури Партнърс Белгия АД, която предлага решения  в сферата на разплащанията, превалутиране и управление на валутен риск.
3. Отчет на УС на БАТОК за 2023 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г.
5. Обсъждане и приемане на насоки за дейността на Асоциацията до края на 2024 г.
6. Разни

По 1 и 2 т. от дневния ред представителите на Римсофт 7 ЕООД и Ебури Партнърс Белгия АД запознаха присъстващите с продуктите и услугите, които предлагат двете фирми.
По 3, 4 и 5 т.  изпълнителният директор Йордан Беловодски представи информация за дейността на Асоциацията през настоящата година, както и предложи проектопрограма за дейността на БАТОК до края на 2024 г. Програмата включва работа по следните направления:
- Промяна начина на изчисляване на минималната работна заплата със срок до м. септември 2024 г.
- Приемане на механизъм за компенсиране на фирмите с доказани проблеми при осигуряване на поръчки с цел запазване на броя на наетите лица.
- Предприемане на действия за търсене на нови пазари с оглед кризата с поръчките и цените в бранша.
- Облекчаване на условията за наемане на работна ръка от трети страни.
- Решаване на проблемите с обезщетения за безработни лица и злоупотребата с медицински документи за временна нетрудоспособност.
След провелата се дискусия бяха взети следните решения:
- По предложение на г-жа Миглена Христова, член на УС на БАТОК да се проведе работна среща с МОН, на която да се обсъди възможността за изграждане на трудови навици на учениците между 14 и 16 год. възраст, чрез ученически бригади, стажуване и др.
- Да се проведе среща с г-н Бойко Таков, изп. директор на ИАНМСП за изготвяне на предложения за организиране на бизнес мисии с цел търсене на нови партньори.
- По отношение молбата на г-н Стефан Йонков, консул на България в Мюнхен за осигуряване на народни носии на български училища в Бавария бе решено, че Асоциацията и нейните членове нямат възможност да спонсорират това начинание.
- Във връзка с получена покана от изложение TexTailor Expo за участието на фирми членове на БАТОК като изложители се реши при желание фирмите да участват самостоятелно.
- Гост на общото събрание бе г-н Васил Велев, председател на АИКБ, който запозна присъстващите с действия, които АИКБ е предприела по дискутираните по-горе въпроси.
Г-н Велев се ангажира за съдействие и предприемане на общи действия между АИКБ и БАТОК за решаване на засегнатите проблеми.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито и след него се състоя официална вечеря с празнична програма.