21-05-2024

Сподели:

Как да се намалят фалшивите болнични обсъдиха работодатели и институциите в Кюстендил

Г-н Ваньо Костадинов - член на ПС на БАТОК и г-н Йордан Беловодски – изп. директор на БАТОК взеха участие в работна среща на тема „Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“.

Срещата се проведе в гр. Кюстендил, като на нея присъстваха Областният управител на Област Кюстендил, представители от Министерство на здравеопазването в лицето на ръководството на Национална експертна лекарска комисия, ТП на НОИ, РЗИ, ТЕЛК, ДБТ и фирми от града и региона.

Основен акцент на дискусията бе контролът, които се упражнява от институциите върху обжалваните болнични листове. „Процедурата по обжалване е много тежка и тромава,  на практика реален контрол липсва. Проблемът с фиктивните документи за временна неработоспособност е изключително тежък и ощетява не само бизнеса, но и осигурителната система“, обявиха работодатели, които взеха участие в срещата.

Изводът, който се открои е, че поставеният проблем все още не намира решение, въпреки че е идентифициран от дълги години.

В рамките на срещата бяха изложени предложения за ограничаване и минимизиране на негативните ефекти от тази порочна практика, които представителите на БАТОК подкрепиха:

- Промяна на системата за отговорност и санкции при нарушения в издаване на болничен лист за заето лице, или документ от ЛКК за временна неработоспособност на безработно лице. Отговорност следва да се носи от всички страни в нарушението, както за лекаря, издал болничния лист или лекарската комисия издала документ за временна неработоспособност, така и лицата, който са се възползвали от такъв документ.

- Създаване система за контрол по спазване предписанията в издадените болнични листа /спазване на режима предписан в болничният лист и стриктно описване на условията на болничния лист – домашно лечение, болница, свободен режим/. Създаване на контролиращи органи по места за извършване на проверки по спазване на  предписаните в болничните листа режими. Тези органи да включват всички заинтересовани страни.

- Въвеждане на практика болничните листа да бъдат заверявани и от лекар, определен от работодателя в срока на болничния с цел превенция на злоупотребите с тези медицински документи.

Всички направени предложения ще бъдат обобщени и представени пред отговорните институции и внесени в НС с цел законодателни промени, водещи до реален и навременен контрол.