АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРАНША

Ще имате достъп до най-актуалната информация за развитието и тенденциите в сектор „Текстил облекло и кожи“. Ние следим най-интересната и полезна информация за бранша както на национално, така и на международно ниво и своевременно я предоставяне нашите членове чрез комуникационните канали на БАТОК.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

БАТОК организира множество срещи с международни браншови организации с цел разрастване на пазарите. Инициираме участия във форуми, изложения, панаири, като така установяваме устойчиви контакти с компании от различни държави. С нас ще участвате ще можете да участвате в делегации и търговски мисии в чужбина, където ще намерите своите партньори в чужбина, за които да изпълнявате поръчки.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Ние сме в партньорство с всички държавни институции, асоциации и организации с отношение към индустрията. Получаваме своевременна информация за всички оперативни програми, които са свързани с възможности за развитие на фирмите от сектора. Съдействаме с информация за кандидатстване за финансова подкрепа, обучения и преквалифициране на персонала и др.


ПОДКРЕПА

Вашите проблеми са и наши! Ние сме силно ангажирани и отговорни към всички членове на БАТОК. Подпомагаме тяхното развитие, професионални успехи и цели. Поддържаме редовна комуникация помежду си, обменяме ценен опит и идеи. Изградили сме стабилна професионална общност на подкрепа, доверие и лоялност.


Ако искате да се свържете с нас
Устав на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ"
Заявление за членство в БАТОК