Вижте нашите членове


Аманн България ЕООД

www.amann.com

office@amann.bg + 35929628788 Виж повече

Асоциация на българските модни дизайнери

abmdbg.com/

abmd.eu@gmail.com +359 897 978 558 Виж повече

Боркро Текстилно Пране ООД

www.borkro.eu

contact@borkro.com +359896800903 Виж повече

Браншова камара на шивашката индустрия

Виж повече

Браншова организация за текстил и облекло

www.botobg.org

botoyb@abv.bg 078 55 08 50 Виж повече

ВМЗ –пеппер модна индустрия ООД

office@vpsi-bg.com +359 887 933 933 Виж повече

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

bulgarien.ahk.de/bg/

info@ahk.bg 02 816 3010 Виж повече

Гленго Технолоджи-България ЕООД

www.lectra.com/tr

biser.yanachkov@glengo.bg +359 876 702 2074 Виж повече

Евротекстилс ЕООД

evrotekstils@abv.bg +359 894 512 172 Виж повече

Елена Фешън Русе ЕООД

elenafashion2010@abv.bg 0879383223 Виж повече

ЕМТЕКС 05 Амедия Пашова ЕТ

emteks_05@abv.bg +359 888 151 658 Виж повече

Катедра „Машинно инженерство“ към факултет „Техника и технологии“-Ямбол при Тракийски университет

www.uni-sz.bg

Виж повече

Катедра „Машиностроителна техника и технологии“ при ЮЗУ, Благоевград

Виж повече

Катедра „Текстилна техника“ при Технически университет-София

www.tu-sofia.bg

02 965 36 29 Виж повече

Контрол Юнион България ЕООД

controlunion.bg/

pgocheva@controlunion.com 0887727388 Виж повече

КООПЕРАТИВЕН КЛЪСТЕР

http://cluster.coop

office@cluster.coop Виж повече

МАГИ ЛУКС ЕООД

magi_luks@abv.bg Виж повече

Маркус Къмпани ЕООД

markus@gocenet.net +359 887 600 420 Виж повече

МОДА ЕСКАЛЕЙТ КЪМПАНИ ООД

www.modaescalate.com

info@modaescalate.com +359 887 75 75 36 Виж повече

Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи

www.tok.fnts.bg

tok.chair@fnts.bg 02 980 3045 Виж повече

Национална асоциация на училищата по мода

naum_school@abv.bg Виж повече

Нов български университет

www.nbu.bg

028110247 Виж повече

Попов- С.И.Е. ООД

popov_sie@mail.bg 054 830 644 Виж повече

ПРОЛЕТ ООД

Виж повече

Сървис Про България ЕООД

www.servicepro.bg

office@servicepro.bg +359 888 092 299 Виж повече

ТЕКСТИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ ЕООД

ivelkova@tekstilkv.com +359 884 848 621 Виж повече

УНИВЕРСАЛ ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

utb.bg/

sales@utb.bg +359 878 865 001 Виж повече

Уникат-моделс-Янков, Георгиева и Сие СД

unikat13@mail.bg 082/ 844738 Виж повече

ЧАЙКА-97 АД

Виж повече