БATOK е официално регистрирана през 2017 г. с цел да обедини най-конкурентноспособните български компании от сектора на текстила, облеклото и кожените изделия.

Нашата мисия е да изградим среда, в която компаниите да могат да намерят ресурси за подобряване на дейността си и изграждане на конкурентно предимство.


Членовете на сдружението осъществяват своята дейност в следните направления:

– Производство на облекло

– Производство на куфари, чанти и други изделия от кожа

– Производство на обувки

– Производство на плетиво

– Производство на спално бельо

– Аксесоари и спомагателни материали за шевната и кожарска промишленост

– Оборудване за сектора

– Логистични услуги

Сдружението работи активно и с различни образователни институции, като негови асоциирани членове са:

- Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи, гр. София

- Национална Асоциация на Училищата по Мода, гр. Хасково

- Нов български университет, гр. София, Департамент «Дизайн и архитектура»

- Технически университет, гр. София, катедра „Текстилна техника“

- Тракийски университет, гр. Ст. Загора, чрез Катедра „Машинно инженерство“ към факултет „Техника и технологии“ –Ямбол

- ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, катедра „Машиностроителна техника и технологии“

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ е член на Асоциация на индустриалния капитал в България от месец 11.2017г.

Управителен съвет

Списък с управителния съвет на БАТОК

Председателски съвет

Списък на членове на председателския съвет на БАТОК

Оперативно ръководство